fbpx

Livet er er mirakel. Universet er vores himmelrum og den blå juvel er vores hjem. Planeten er hvor vi bor og derfor er vi alle brødre og søstre. Alle dyr er vores slægtninge og derfor skal de behandles med respekt.

Universet har skabt rammerne for os i en harmonisk samhørighed. Vi lever i en symbiose med naturen. Træerne er vores kilde til ilt. Skovene skænker os mad og drikke. Solen sørger for liv og energi.
Du er afhængig af alt på denne planet, så behandl alt med respekt. Det er dit hjem. Enhver adfærd, der ikke bunder i taknemmelighed, er tegn på uvidenhed.

Når jeg kigger op på universet, så ved jeg at jeg er lille, men jeg ved også at jeg er stor. Jeg er stor fordi jeg er forbundet til universet og universet er forbundet til mig.
– Neil deGrasse Tyson

Du ville ikke kunne gå uden jord at gå på. Du ville ikke kunne svømme uden vandet, så værdsæt alle elementer i verden. Vi er afhængige af naturen, vi er afhængige af hinanden. Planeten kan sagtens klare sig uden vores eksistens, men vi kan ikke klare os uden dens eksistens.

Jo mere kærlighed du sender ud i universet, desto mere vil du modtage. Jo mere respekt du har for dig selv, desto mere vil du have for andre – og jo mere respekt vil du modtage fra andre. Det er universets naturlove.

Du har brug for dine medmennesker – ingen kan klare sig uden hjælp eller støtte fra andre mennesker.
Ingen mennesker er onde, men nogle mennesker gør onde handlinger. Det er fordi de ikke ved bedre. Døm ikke andre, for du ved ikke hvad de har gennemgået. Disse personer har mere brug for kærlighed, tilgivelse og støtte, end de har brug for fordømmelse. Forståelse og støtte er vejen til hellig ransagelse og forandring. Alle mennesker på tværs af kontinenter, oceaner, kulturer og hudfarver har de samme følelser og det samme grundlæggende sind.

Hvis kærlighed og tolerance praktiseres i større målestok, vil hadet få mindre magt i denne verden. Derfor skal du tilgiv dig selv for dine tidligere fejltagelser og tilgive andre for deres. Eliminer alle negative vibrationer. Du skal ikke blot tilgiv for andre menneskers skyld, men også for din egen skyld. Tilgivelse renser hjertet og visker tavlen ren og hjælper os med at starte på en frisk.
Kun gennem tilgivelse kan vi få vores styrke igen og komme videre i livet. Når vi tilgiver giver vi slip på vores krænkelse og slipper ud af fortidens fængsel. Det åbner op for større nærhed og skaber et nyt håb for fremtiden. Når vi tilgiver forvandles smerten i hjertet til taknemlighed og forvirringen i vores sind erstattes med klarhed.
At tilgiv andre er et bevis på at vi elsker os selv og at vi er klar til at acceptere og elske andre som de er.

Man kan kun forandre verden hvis man begynder med sig selv. Vi er alle mennesker og derfor er vi alle relateret til hinanden. Så fjern fordomme og had fra dit hjerte. Befri dig selv. Sænk paraderne. Giv et smil til en fremmed, bryd grænser på tværs af nationer og kulturer.

You are not IN the universe, you ARE the universe
– Eckhart Tolle

Dit liv er et mirakel, men det er kun tidsbegrænset. Om tohundrede år eksisterer du ikke mere og alle du kender har samme skæbne foran sig. Spild derfor ikke tiden på konflikter, had og fordomme. Andre kan være sure eller nedslåede, men det behøver du ikke at være. Send dem positive vibrationer i stedet.

Lev hver dag uden fortrydelse. Betragt solens stråler med glæde. Føl vindens brise med forundring. Hør havets bølger med velsignelse. Duft til skovens friskhed. Du ejer intet andet end lige netop dette øjeblik. Så nyd det og del din beundring med de mennesker der krydser din vej.