fbpx

NLP Mindset coach  

 🌟 Uddannelsen som lærer dig at mestre kommunikation og psykologisk forandring 🌟

Med en NLP Mindset Coach vil du bl.a. få:

 

N

Certificering som NLP Coach

N

Redskaber til at ændre hæmmende overbevisninger og følelsesmæssige tilstande

N

Synlig optimering af dine præstationer og resultater

N

Evnen til effektiv kommunikation professionelt og privat

N

Coaching-værktøjer

N

Evnen til at skabe forandring i dit og andres liv

N

Styrket evne til at skabe god kemi

N

Avanceret neurologisk, psykologisk og sproglig forståelse

N

Større grad af selvindsigt og selvudvikling

N

En forøget grad af selvledelse og selvtillid

Lyder det spændende?

Ja tak! jeg vil udnytte mit fulde potentiale

Hvis du er klar til udvikling, forandring og et forstærket mindset, så kan du tilmelde dig her.

Om uddannelsen

Med en NLP Mindset Coach lærer du at “installere” en god egentilstand hos dig selv og andre. Du lærer at forstå og udnytte en stor del af din underbevidstheds enorme kapacitet.
Du vil blive klog på psykologien bag at skabe forandring hos mennesker og principperne bag sand forandring. Du lærer samtidig succesfulde mentale strategier, som du kan implementere i dit liv, hvilket giver dig en mærkbar forandring med det samme.

Og hvorfor er det så vigtigt for mig, tænker du måske?

Fordi du lærer at skabe de resultater du ønsker, både hos dig selv og andre. Du lærer at håndtere udfordringer med en ressourcestærk egentilstand. Du får en forstærket selvtillid og mindset. Du lærer at kommunikere effektivt til dine kollegaer, ansatte eller kunder. Du kan ikke lede andre mennesker, hvis du ikke kan lede dig selv – og du kan ikke lede dig selv, hvis du ikke kan styre din tilstand.
For at kunne bevæge mennesker omkring dig og skabe forandring hos dem, bliver du nødt til at vide specifikt, hvad du vil opnå og have skabt forandringen hos dig selv først. Samtidig skal du være bevidst om dine og andres verbale og non-verbale signaler.
Det er netop de principper, vi går i dybden med på uddannelsen. Det er altså en uddannelse, som med sikkerhed udvider din horisont og din fundamentale forståelse af, hvordan vi mennesker tænker og kommunikerer.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der ønsker en personlig og faglig udvikling, for derved at skabe nye resultater i dit liv. Det er for dig, som ønsker at styrke din forståelse og evne til at kommunikere og samarbejde med andre mennesker. Det er også for dig, der ønsker at optimere dine (og andres) adfærdsmønstre, følelsesmæssige tilstande, selvtillid, relationer og præstationer.
Dette sker bl.a. ved, at du lærer, hvordan menneskers tanker er kodet ind i nervesystemet, samt hvordan det påvirker den følelsesmæssige tilstand – og når du først har denne forståelse, kan du anvende  denne viden til at ændre alt i dit liv.
NLP Mindset Coach er en praktisk uddannelse. Der lægges stor vægt på at give dig konkrete redskaber og værktøjer, som du kan bruge i din hverdag straks efter læring. Det er altså ikke en uddannelse, hvor du blot lærer noget teori og derefter går hjem med en mappe. Der er fokus på at give dig konkret og brugbar viden, som du får ind under huden, og som derfor vil udvikle dig og være med dig resten af livet.
Undervisningen foregår ved, at du først får forklaret teori og får demonstreret øvelser – derefter skal der øves og trænes i grupper.

På uddannelsen lærer du ikke kun klassisk NLP, men også de mest opdaterede og effektive NLP-teknikker.

Krav

Uddannelsen forudsætter ikke kendskab til NLP eller anden faglig viden, men det kræver en vilje til at arbejde seriøst og et ønske om at ville udvikle sig personligt og fagligt.
Ud over de 15 undervisningsdage forventes det, at der afsættes tid til træning af materialet mellem modulerne. Dette er nødvendigt for at få det optimale udbytte af uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig evaluering.

Pris og dato

Prisen er 23.500,- (det er muligt at betale i rater). Prisen er inkl. undervisning, uddannelsesmateriale og certificering.

Datoer for næste hold er:

Modul 1:   26. 27. & 28. August 2022
Modul 2:   7. 8. & 9. Oktober 2022
Modul 3:   18. 19. & 20. November 2022
Modul 4:   13. 14. &  15. Januar 2023
Modul 5:   24. 25. & 26. Februar 2023

Al undervisning foregår fra kl.9-16.

Sted: Storkøbenhavn

 

Moduler

NLP Mindset Coach består af 5 moduler á tre dage. Det er altså samlet set 15 undervisningsdage fordelt over 5 moduler. Uddannelsen er den eneste i Danmark, der supplerer NLP’s unikke psykologiform med et særligt fokus på at forstærke dit mindset.

Modul 1: Effektiv kommunikation.

Her får du den allervigtigste viden og værktøjer, når det kommer til kommunikation. Vi mennesker kommunikerer hele tiden internt til os selv og eksternt til andre. Meget af kommunikationen foregår dog ubevidst. Vi er sjældent klar over det, men betydningen af kommunikationen viser sig i den respons, du får. Du lærer her, hvordan du kan kommunikere mere bevidst og effektivt både til dig selv og andre. Du lærer, hvilke strategier de bedste kommunikatører benytter, og hvordan du selv kan implementere dem.

Modul 2: Coachingværktøjer

Her lærer du både NLP Coaching, og hvordan vi mennesker koder vores tanker i nervesystemet. Der er særligt fokus på at udvide din sproglige bevidsthed og give dig nogle fantastiske værktøjer til at forandre din og andre menneskers oplevelse af verden. Samtidig lærer du ankring, som er en af de mest fundamentale og effektive værktøjer i NLP.

Modul 3: Personlige strategier og tilstande

Alle mennesker anvender bestemte strategier til at skabe følelsesmæssige tilstande. De er dog ofte ubevidste om det, men hver gang du er glad, vred, ked af det osv., så anvender du en konkret strategi. På det tredje modul lærer du, hvordan du forstår menneskers strategier, du lærer om tilstandens betydning og hvordan du kan lave om på din egen og andres følelsesmæssige tilstand. Derudover bliver du klogere på hvilke værdier, der styrer dig og andre mennesker.

Modul 4: Forandring

Dette modul handler om forandring. Du lærer for alvor, hvordan du kan skabe forandring hos dig selv og andre mennesker. Du får konkrete og brugbare teknikker, værktøjer og viden, som kan skabe den positive forandring, du ønsker. Vi går i dybden med psykologien bag at skabe forandring og som en af de eneste steder i Danmark vil du ikke blot lære klassisk NLP, men også de mest opdaterede NLP-teknikker.

Modul 5: Certificering

På dette modul skal du demonstrere, at du kan anvende de ting, du har lært i praksis. Som en del af certificeringen er der derfor både skriftlige og mundtlige prøver.

 

Hvad siger andre?

“Uddannelsen har givet mig styrke, selvindsigt og mere selvtillid. De værktøjer og redskaber jeg har lært, er noget jeg bruger dagligt både i min virksomhed og i mit privatliv. Samtidig er Nicolaj en fantastisk underviser”

Metzy

Selvstændig (Moments By Jovel)

“Jeg plejede at være usikker inden jeg skulle tale foran forsamlinger, men NLP-redskaberne har gjort mig selvsikker. Samtidig har jeg lært nogle uvurderlige kommunikationsværktøjer, som jeg bruger dagligt i mit arbejde”

Ibrahim

Socialpædagog (Slagelse Kommune)

“På uddannelsen har jeg lært at ændre mine tanker bevidst. Det er en fantastisk udviklingsproces både personligt og fagligt. Nicolaj er en dygtig underviser. Hans ro og humor smitter af på os andre.” 

Linda

Sælger

Hvad er NLP?

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) er studiet af, hvordan vi mennesker hver især oplever verden. NLP er opstået ved at nærstudere de mest succesfulde og effektive mennesker i verden, for derefter at anvende og viderelære disse personers bevidste og ubevidste strategier. 
NLP handler altså om, hvordan du lykkes med det du gør, og om at blive bevidst om de ting, du før var ubevidst om. Et af de vigtigste koncepter i NLP går således ud på, at der bag alle handlinger findes en strategi, som alle kan lære.

NLP er en unik blanding af psykologi, coaching, hypnose og terapi og anvendes bl.a. indenfor forretningsverdenen, sportsverdenen, undervisning, terapi, coaching og endda af internationale bureauer som CIA. Man kan altså betegne det som en meget jordnær og praktisk psykologiform. Selvom der findes en masse forudsætninger og teori bag, så er det den praktiske handlingsform, der udgør NLP.

NLP har revolutioneret forståelsen af menneskers evne til forandring. NLP blev bl.a. berømt for at kunne kurere livslange fobier på under 30 minutter, hvilket tidligere havde taget adskillige år for de daværende psykologer.

NLP undersøger mønstrene (programmerne), der bliver skabt af interaktionen mellem nervesystemet (neuro) og sprogstrukturen (lingvistisk), samt deres indflydelse på krop, sind og adfærd. Med andre ord kan man gennem denne praktiske psykologiform lære sig selv og andre, hvordan man simpelt og effektivt kan ændre ens tilstand og nervesystem og dermed lave om på mange års uhensigtsmæssige vaner og adfærd.

NLP er i konstant udvikling og er derfor unik. Mange af de fundamentale principper i NLP er universelle, fordi de er baseret på menneskers subjektive oplevelse af verden.
NLP er altså ikke noget man kan sætte i en bestemt boks, fordi psykologiformen bevæger sig så bredt på tværs af adskillige felter. Samtidig findes der inden for NLP utallige retninger og holdninger til hvad der virker bedst. Skal man alligevel korte det ned, så handler det altid om menneskers subjektive oplevelse af verden.

tag dit liv til næste niveau!

Tilmeld dig uddannelsen herunder.

Tilmeld dig