fbpx

Stoicismen har ændret mit liv. Stoicismen har givet mig sindsro. Stoicismen har givet mig styrken og redskaberne til at takle modgang og svære situationer på en hensigtsmæssig måde. Stoicismen har gjort at jeg kan være til stede i nuet. Stoicismen har gjort at jeg ikke er bange for at dø.
Stoicismen er udviklet som en form for operativt vejledende system til hvordan du bliver et lykkeligt menneske og hvordan du skal takle de små og store udfordringer i livet. Det er opstået som et resultat af flere generationers og flere århundredes store tænkere.
Jeg vil jævnligt fortælle om stoicismen og dets dybe tanker og derfor er det vigtigt at give en kort introduktion til denne unikke filosofigren.

Hvad er stoicismen?

Stoicismen startede i Grækenland, nærmere betegnet Athen og spredte sig efterfølgende til større geografiske områder. Stoicismen dominerede middelhavsområdet i ca. 500 år, indtil kristendommen overtog Rom og resten af Europa.

Der findes mange misforståelser omkring filosofi i alt almindelighed, men også stoicismen. Mange mennesker har en misvisende opfattelse af hvad filosofi er i dag, og hvad filosofi var for 2000 år siden. Filosofi, eller måske rettere sagt, stoicismen, handler om at løse livets problemer – de problemer du møder i hverdagen. Stoicismen er en dynamisk kombination af en reflekterende, praktisk og pragmatisk retningslinje, som det enkelte individ kan følge.

Stoicismen handler om at anerkende sine egne følelser, reflektere over hvad der forårsager dem og omdirigere dem til vores egen fordel via brugen af vores fornuft.
Stoikerne påstod at du kan blive herre over dine egne følelser og dermed finde glæde og sindsro. Med andre ord kan du tage kontrol over dit eget liv og ikke længere være slave af dine tanker og følelser.
Folk der ikke kan beherske sine følelser og lader sig styre af dem, løber hid og did, uden nogen egentlig retning i livet. Som vinden styrer bladenes retning, styrer følelserne disse menneskers retning. Denne uhensigtsmæssige livsførelse skaber ikke ro og balance i livet. Derfor er det essentielt, at vi ikke er i vores følelsers vold, for her kan vi ikke tænke klart. Altid bør fornuften og valgevnen være over følelserne, så vi ikke mister os selv i dem. Fornuften er altså din guide.

Vi må gøre os klart, at det ikke er omgivelserne, vi lider under, men os selv
– Marcus Aurelius

Stoicismen henvender sig til alle på tværs af sociale klasser, kontinenter og aldre. Uanset om du er rig eller fattig, sund eller syg, uddannet eller ignorant, mand eller kvinde gør det ingen forskel på din evne til at leve et moralsk liv og opnå sindsro, også kaldet stoisk ro. Stoicismen er ikke en religion, men en praktisk måde at leve og anskue verden på.

På trods af, at stoicismen er unik, har den flere essentielle elementer tilfælles med andre filosofier, ideologier og religioner. Eksempelvis bliver stoicismen af mange betragtet som vestens svar på buddhismen.
Stoicismen har ligeledes fællestræk med kristendommen. I lighed med Jesus’ tanke om næstekærlighed, var stoicismen i høj grad en filosofi der opmuntrede socialt engagement og kærlighed til alle mennesker, på tværs af farver og kulturer, samt naturen i sig selv.

Den romerske stoicisme

Marcus Aurelius (121 e.kr. – 180 e.kr.)

Marcus Aurelius (121 e.kr. – 180 e.kr.)

Stoicismen inddeles i tre adskilte perioder. Den ældre stoicisme, mellemstoicismen og senstoicismen – også kaldet den romerske stoicisme. Romerne var praktisk orienteret og omsatte for alvor filosofiens teori til virkelighed. Der er tre fremtrædende romerske stoikere, som vi i dag har tekster fra. De skriver til os i et almindeligt og nemt forståeligt sprog – med emner som vi kan relatere til. Det er også disse tre, som jeg er ekstrem inspireret af.

Lucius Anneus Seneca (ca. 4 f.kr.- 65 e.kr.)

Lucius Anneus Seneca (ca. 4 f.kr.- 65 e.kr.)


Epiktet (ca.55.e.kr. – 135e.kr.)

Epiktet (ca.55.e.kr. – 135e.kr.)

Alle tre filosoffer stræbte efter at leve op til de stoiske idealer og deriblandt at leve et godt liv, baseret på sund fornuft og ligeværdig behandling af alle mennesker.
Netop det stoiske ideal er et omdiskuteret emne. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at alle de ideer og tanker, som jeg løbende vil viderebringe, er retningslinjer. Det er de færreste mennesker, hvis der overhovedet findes nogen, der kan realisere alle stoicismens koncepter.
Jeg selv ender jævnligt i situationer hvor jeg handler for hurtigt. I særlige situationer glemmer jeg at praktisere de ting jeg prædiker, men første skridt er at være bevidst om det. Så længe du ikke er bevidst omkring de fejl du begår, kan du ikke ændre på dem. Når først du er bevidst om fejlene og ved hvordan de skal håndteres anderledes, er døren åbnet for ændring af adfærden. Det kræver dog daglig vedligeholdelse og meditation at kunne fuldføre dette.

Den dag i dag har vi i den moderne kultur ”glemt” eller mistet mange af de livsanskuelser, som stoicismen udtrykte. Mit mål er at gen-adoptere disse livsanskuelser og sprede dem så meget som muligt. Stoikerne havde knækket koden til, hvordan du skaber et sundt og lykkeligt følelsesliv. Og i sidste ende har vi ikke brug for flere materielle goder, men vi har brug for at være glade. Vi har brug for sindsro. Lykken kommer ikke udefra, men indefra.